گرگان، خیابان ولیعصر، عدالت 13، ساختمان سینا، طبقه 4، اتاق 15

تلفن تماس : 32239307-017

کلینیک زیبایی کاپری

گرگان- خیابان ولیعصر- عدالت ۷- مرکز جراحی کاپری

مرکز تلفن بیمارستان: ۳۲۲۶۸۹۸۱-۰۱۷ 

بیمارستان فلسفی

گرگان- میدان سرخواجه- به سمت چهار راه فلسفی- زایشگاه و بیمارستان فلسفی

مرکز تلفن بیمارستان: ۳۲۲۲۲۶۱۸-۰۱۷